Prasidėjus mokslo metams, mūsų salonuose, pasigirsta klausimas - Baroko ar vokiškos pirštuotės fleitos?
Nežinojimas, kokio instrumento jums tiksliai reikia, gali lemti papildomas keliones į muzikos prekių salonus.

Kaip galite įžvelgti nuotraukoje, pagrindinis skirtumas yra dvejose sukeistose skylutėse, dėl ko keičiasi pirštuotė natoms išgauti. Įsivaizduokime, jog muzikos mokytojas pamokos metu pieš ant lentos, kurias skylutes vaikams reikia uždengti.
Jei klasėje pusė mokinių turės kitokios sistemos fleitutes, jiems mokytojas užspaudimus turės nupiešti individualiai.
Dėl to rekomenduojame aiškiai paklausti mokytojo, su kokio tipo fleitutėmis
šis ruošiasi mokyti Jūsų atžalas. Vokiškos pirštuotės išilginės fleitos yra žymimos G raide, o barokinės B.

Linkime gražių mokslo metų!