Garantinio aptarnavimo sąlygos

1.      Garantiniai įsipareigojimai taikomi gaminiams, parduotiems Lietuvoje su „Tamsta“ įmonės garantiniu priežiūros kvitu.

2.      Garantiniai įsipareigojimai negalioja, jei:
         -         garantinis kvitas neteisingai užpildytas;
         -         yra braukymų ar taisymų;
         -         trūksta datos ar pardavėjo parašo;
         -         gaminys buvo naudojamas ne pagal paskirtį (nesilaikant naudojimosi instrukcijoje nurodytų reikalavimų);
         -         buvo atliktas bet koks savarankiškas gaminio remontas, pažeistos plombos, yra požymių, kad gaminį buvo bandyta atidaryti ir pan.;
         -         yra mechaninių korpuso pažeidimų;
         -         gaminys buvo neteisingai prijungtas prie maitinimo šaltinio, ar sugedo dėl pernelyg aukštos maitinimo įtampos, impulsų atliekant elektros montavimo darbus pastotėse, paskirstymo įrenginiuose ar panašiai;
         -         gaminys pažeistas perkūnijos, gaisro, vandens ir kitų stichinių poveikių, agresyvių medžiagų, skysčių ir panašiai;
         -         gaminio viduje rasta pašalinių medžiagų - dulkių, vabzdžių ir panašiai;

3.      Garantiniai įsipareigojimai netaikomi gaminio priedams ir mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas (maitinimo elementams, lempoms).

4.      Garantiniai įsipareigojimai netaikomi garso kolonėlėms ir garsiakalbiams, kai perkaista garso ritės arba garsiakalbiai yra mechaniškai pažeisti.

5.      Gaminys gali būti keičiamas, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant, negalima pašalinti. Keičiant gaminį garantinio aptarnavimo kvitas išlieka tas pats su parduotuvės kasos čekiu, o garantijos laikas nepratęsiamas. Per likusį garantinio aptarnavimo laikotarpį gaminys nauju nekeičiamas, o sumokėti pinigai negrąžinami. Keičiant gaminį, klientas turi kompensuoti už mechaninius pažeidimus, kurie atsirado juo naudojantis.

6.      „Tamsta“ įmonė neatsako už gedimus, įvykusius dėl nežinojimo ar naudojimosi instrukcijos nesilaikymo eksploatavimo ar sandėliavimo metu.